Kwartierstaat familie Veldmans


Onderstaande kwartierstaat geeft een overzicht van alle voorouders zowel in mannelijke als vrouwelijke lijn, uitgaande van onze kinderen.
We zijn geïnteresseerd in gegevens over de familienamen Veldmans, Bouwhuis, van der Wal, Nagelhout, Frankena en Wilbers uit Friesland. En de familienamen Willemsen en Peters uit Zevenaar (Gelderland).
Tevens verzamelen wij bidprentjes en hebben dubbele exemplaren als ruilmateriaal. Regio's: Zuid-West Friesland, Achterhoek (de Liemers), West- en Midden Brabant.
Indien u over gegevens beschikt, stuur ons a.u.b. een e-mail.

e-mail: maria@veldmans.com

Kwartierstaat Ferdinand, Henk en Frans Veldmans.

I. Ferdinand, Henk en Frans Veldmans

II. (ouders):

2.Philippus Ferdinand Veldmans

3. Maria Cecilia Willemsen

III. (grootouders)

4. Fedde Veldmans

5. Bernardina van der Wal

6. Hendricus Johannes Willemsen

7. Klazina Helena Frankena

IV (overgrootouders)

8. Philippus Veldmans

9. Elizabeth Bouwhuis

10. Fimme van der Wal

11. Klaaske Nagelhout

12. Gerardus Johannes Willemsen

13. Petronella Catharina Peters

14. Broer Frankena

15. Sijtske Wilbers

V (betovergrootouders)

16. Fedde Pieters Veldmans

17. Sjoerdtje Piers Ligthart

18. Catharinus Bouwhuis

19. Sijtske de Jong

24. Wilhelmus Willemsen

25. Anna Maria Peters

26. Hendrikkus Peters

27. Gerarda Aleida Uffing

28. Sietze Iedes Frankena

29. Grietje Broers de Vreeze

30. Franciscus Wilbers

31. Grietje Faber

VI (oudouders)

32. Pieter Eelkes Veldmans

33. Frouwkje Sijmonsma

34. Pier Ottes Ligthart

35. Antje Siebes Bosma

36. Hendrik Lolkes Bouwhuis

37. Aafke Alberts van Aken

38. Pieter Hommes de Jong

39. Anna Wiebes van der Baan

48. Johannes Willemsen

49. Hendrica van Gessel

50. Theodorus Peters

51. Cornelia Kruis

52. Antonius Peters

53. Petronel Staring

54. Johannes Uffing

55. Margaretha Derksen

56. Iede Frankes Frankena

57. Siebrigjen Sijtzes Faber

58. Broer Uilkes de Vreeze

59. Fokeltje Reinderts Kooijman

60. onbekend

61. Sytske Alberts Wilbers

62. Broer Jans Faber

63. Teuntje Arjens Hilt

VII. (oudgrootouders)

64. Eelke Pieters Veldmans

65. Hielkjen Harmens Tromp

66. Pieter Johannes Sijmonsma

67. Lolkje Romkes Hoekstra

72. Lolke Bouwhuis

73. onbekend

74. Albert Antoont van Aken

75. Trijntje Willems Hoogma

76. Homme Eelkes de Jong

77. Akke Ruurds

96. Theodorus Willemsen

97. Johanna van Kevelaer

98. Anton van Gessel

99. Johanna Huigen

100. Arnoldus Peters

101. Christina Weting

102. Otto Kruis

103. Johanna Gosen

104. Wilhelmus Peters

105. Maria Teemen

106. Jan Staring

107. Wilhelmina Hendriks

108. Frans Uffing

109. Ida Hermsen

110. Gradus Derksen

111. Hendrina Mentings

112. Francke Ydes Frankena

113. Marijke Meinderts Krol

114. Sijtze Gores Faber

115. Antje Aukes Dooper

116. Uilke Lolles de Vreeze

117. Jel Kool Fekkes

118. Reijnder Kooijman

119. Lijsbert Haringhuizen

124. Jan Murks Faber

125. Hinke Broers Kooistra

126. Arjen Jans Hilt

127. Kleiske Kleizes Postma

VIII (oudovergrootouders)

128. Pieter Luikes Veltmans

129. Hielkjen Eelkes Veldman

130. Harmen Hielkes Tromp

131. Ied Wybrans

132. Johannes Sijmonsma

133. Taetske Pieters Sijmonsma

134. Romke Klazes Hoekstra

135. Femke Johannes

192. Joannes Willemsen

193. Hendrina Gilsing

194. Arnoldus van Kevelaer

195. Elisabeth van Sabel

202. Jan Wetings

203. Hendrika Lensing

224. Iede Franckes Franckena

225. onbekend

226. Meindert Jans Krol

227. Lijsbert Sikkes

232. Lolle Jacobs de Vreese

233. Grietje Broers Dikkes

234. Fekke Fekkes de Jong

235. Engel Jelles Heijes

236. Klaas Reijndersz. Kooijman

237. Fokeltje Jacobs Ham

IX (oudbetovergrootouders)

256. Luike Pijtters

257. Trijntje Feddes

258. Eelke Harmens

259. Trijntje Douwes

260. Hielke Pieters

261. Riemke Tjettes

384. Derk Willemsen

385. Aalbertha Hendrixen

386. Jan Gilsing

388. Johannes van Kevelaer

389. Anna Jansen

464. Jacob Christiaans de Vreese

465. Tietje Klazes Molke

466. Broer Dikkes

467. Stientje Hendriks

468. Fekke Fekkes de Oude

469. Antje Gerbens

470 Jelle Heijes

471. Jel Kool Pieters

X (stamouders)

516. Harmen Teekes

517. Hielkje Eelkes

518. Douwe Douwes

519. Lolkjen Gerbens.